Анулювання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Ідентифікатор послуги в реєстрі державних послуг
00461
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою
Інформація про послугу
Для анулювання ліцензії на діяльність, що пов’язана з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, необхідно подати заяву про анулювання ліцензії повністю.
Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати

Державна авіаційна служба України

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/2999/details?languageId=0.

Хто може звернутися: юридична особа

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  1. Заява про анулювання ліцензії повністю або частково

Умови і випадки надання

Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково є: 1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково; 2) акт про неусунення ліцензіатом протягом строку повного або часткового зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її повного або часткового зупинення; 3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, встановлених Законом; 4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника); 5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності правонаступника); 6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. ог ліцензійних умов, щодо яких видавалося таке розпорядження; 7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії; 8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування; 9) акт про документальне підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"; 10) акт про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки.

Результат та способи отримання результату

  1. Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково

 

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://avia.gov.ua/komertsijna-ekspluatatsia/pasazhirski-perevezennya/litsenzuvannya/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір

Безоплатне надання

Строк надання

5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги

Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково, подана після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Окружний адміністративний суд

Часті питання та відповіді

Коли набирає чинності рішення про анулювання ліцензії за заявою?

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності з дня його прийняття.