Ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Ідентифікатор послуги в реєстрі державних послуг
00400
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом
Інформація про послугу
Щоб отримати ліцензію на перевезення повітряним транспортом пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів підприємство подає заяву та пакет документів до Державної авіаційної служби України.
Як отримати і що для цього потрібно
Де отримати

Державна авіаційна служба України

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/110.

Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява встановленого зразка (додаток 1 до Ліцензійних умов).

Документи, які підтверджують, що більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи - резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб — резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 2 до Ліцензійних умов).

Умови і випадки надання

З метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом необхідно звернутись до Державної авіаційної служби України із заявою, оформленою відповідно до Додатку 1 до Ліцензійних умов, та необхідним пакетом документів. Здобувач ліцензії відповідає вимогам Ліцензійних умов. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 

1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 12 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності; 

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом; 

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"; 

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; 

5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".

Результат та способи отримання результату

Відмова у видачі ліцензії

Видача ліцензії

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://avia.gov.ua/komertsijna-ekspluatatsia/pasazhirski-perevezennya/litsenzuvannya/.

Строк та вартість надання послуги
Звичайне надання

Адміністративний збір

Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення.

Строк надання

10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?
Підстави для відмови у наданні послуги
  1. Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії
  2. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам
  3. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам

Наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується

Державна авіаційна служба України

Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Окружний адміністративний суд

Часті питання та відповіді
Який суб'єкт може отримати ліцензію на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Ліцензію може отримати суб'єкт, який має сертифікат експлуатанта, тобто авіакомпанія