Надання державного та реєстраційного знаків

Замовити послугу
Потрібен вхід за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID
Ідентифікатор послуги в реєстрі державних послуг
02350
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну
Інформація про послугу
Кожному повітряному судну, яке реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України Державна авіаційна служба України надає державний та реєстраційний знаки, які мають бути нанесені на
Як отримати і що для цього потрібно

Як отримати

Державна авіаційна служба України

 

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

 

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

 

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заявка на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну

2. Документи, що засвідчують право власності / договір оренди (лізингу) / документи, які підтверджують придбання основних вузлів, агрегатів та матеріалів, що використовувались під час виготовлення або збирання повітряного судна

3. Фотозображення ідентифікаційної таблички організації-виробника

4. Копія установчого документу (для юр.осіб) / Копія документів, що засвідчують особу (для фіз.осіб)

5. Оригінал документу, що підтверджує сплату державних зборів

6. Акт побудови повітряного судна аматорської конструкції (для ПС аматорської конструкції)

 

 

Умови і випадки надання

Заявник подає до Державної авіаційної служби України заявку на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну на офіційному бланку заявника (за наявності) згідно з додатком 2 до Авіаційних правил разом з комплектом документів, визначених у додатку 3 до Авіаційних правил. Без наявності комплекту документів заявка до розгляду не приймається.

Якщо повітряне судно - аматорської конструкції, додатково до заявки на надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції (додаток 4). Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявку на надання державного та реєстраційного знаків повітряного судна підписують усі власники.

Заявку на надання державного та реєстраційного знаків для повітряного судна Державіаслужба розглядає протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації. Якщо відомості, внесені до заявки, не відповідають вимогам  Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки становить не більше ніж десять робочих днів з дня одержання всіх документів.

Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну видає уповноважений орган з питань цивільної авіації за позитивним розглядом заявки та документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, та після сплати державних зборів.

1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента подаються:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден - за наявності);

3) 

3.1) юридична особа України подає:

- копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

3.2) фізична особа - резидент подає:

- копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента з метою експлуатації подаються:

1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду - письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден - за наявності);

3) 

3.1) юридична особа України подає:

- копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

3.2) фізична особа - резидент подає:

- копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

- копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

3. У разі повітряного судна аматорської конструкції та безпілотного повітряного судна подаються документи (у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою,- разом з офіційним перекладом державною мовою), які підтверджують придбання основних вузлів, агрегатів та матеріалів (набору частин), що використовувались під час виготовлення або збирання повітряного судна.

4. Якщо повітряне судно аматорської конструкції, додатково подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції.

 

Результат та способи отримання результату

  1. Відмова у наданні державного та реєстраційного знаків повітряному судну.
  2. Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір

Визначається за розрахунками, наведеними в додатку до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого Постановою КМУ від 28 вересня 1993 р. № 819.


Строк надання

10 днів (робочі)

 

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги

  1. Не відповідність вимогам Авіаційних правил

 

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Державна авіаційна служба України

Окружний адміністративний суд

Часті питання та відповіді

Що таке сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну?

Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну – відповідне повідомлення встановленого зразка Авіаційними правилами України про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну.

 

Де можна дізнатись більше інформації про послугу?

Вичерпну інформацію щодо послуги можна прочитати в Авіаційних правилах України, які є у вільному доступі на сайті Державіаслужби.

Додатково