Перереєстрація повітряного судна

Ідентифікатор послуги в реєстрі державних послуг
02353
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Перереєстрація повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
Інформація про послугу
Для перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник повинен подати до Державної авіаційної служби України заявку на перереєстрацію повітряного судна та комплект документів, встановлений Авіаційними правилами.
Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати

Державна авіаційна служба України

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  1. Заявка на перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
  2. Комплект документів, який варіюється залежно від того, що спричинило необхідність перереєстрації

Умови і випадки надання

На перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник подає до Державної авіаційної служби України заявку  згідно з додатком 10 до Авіаційних правил з комплектом документів відповідно до додатка 11 до Авіаційних правил. Заявка на перереєстрацію повітряного судна без комплекту документів до розгляду не приймається.

Заявка на перереєстрацію повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

Реєстраційне посвідчення під час перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України видається на підставі заявки на перереєстрацію повітряного судна, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування (за потреби) та після сплати державних зборів.

Якщо повітряне судно протягом одного календарного місяця не було перереєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на перереєстрацію втрачає чинність.

 

Комплекти документів:

1. У разі зміни власника повітряного судна, що знаходиться у власності юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених власником повітряного судна; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

3) 

3.1) юридична особа України подає:

- копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

3.2) фізична особа - резидент подає:

- копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

- копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

2. У разі зміни права власності на повітряне судно, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента з метою експлуатації:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його у суборенду (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених в установленому законодавством порядку; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

6) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

7) фотозображення розпізнавальної таблички (подається після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну, якщо реєстраційний знак було змінено); мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді).

 

3. У разі зміни українського експлуатанта повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента:

1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду - письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

 

4. У разі зміни найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна:

1) документи, що підтверджують зміну найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника;

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

5. У разі зміни реєстраційного знака повітряного судна:

1) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

3) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді).

 

6. У разі зміни позначення повітряного судна схваленою організацією розробника:

1) документи, що підтверджують зміну позначення повітряного судна розробником (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

7. У разі закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення повітряного судна, якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг фізична або юридична особа України у нерезидента:

1) укладений на новий строк договір оренди (лізингу) повітряного судна чи пролонгація попереднього договору оренди (лізингу) (подаються у вигляді оригіналів або копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України, якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подається у вигляді оригіналу або засвідченої копії відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) для експериментального повітряного судна додатково подаються:

еквівалентний документ, який визначає можливість, умови, строки та обмеження експлуатації повітряного судна в цивільній авіації України, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

8. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено або стало непридатним для використання:

1) письмові пояснення щодо обставин втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення повітряного судна із зазначенням заходів щодо збереження документації;

2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

Результат та способи отримання результату

  1. Отримання реєстраційного посвідчення повітряного судна
  2. Відмова у перереєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

 

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір

Визначається за розрахунками, наведеними в додатку до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого Постановою КМУ від 28 вересня 1993 р. № 819.

Строк надання

10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги

  1. Не відповідність вимогам Авіаційних правил

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Державна авіаційна служба України

Окружний адміністративний суд

Часті питання та відповіді

У яких випадках здійснюється перереєстрація повітряного судна?

Перереєстрація повітряного судна здійснюється у таких випадках: 1) зміна власника повітряного судна; 2) зміна найменування / прізвища, імені, по батькові та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна; 3) зміна реєстраційного знака повітряного судна; 4) зміна позначення повітряного судна виробником; 5) закінчення строку дії реєстраційного посвідчення; 6) продовження строку дії договору оренди чи лізингу повітряного судна з нерезидентом; 7) зміна українського експлуатанта (орендаря) повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента.

Де можна дізнатись більше інформації про послугу?

Вичерпну інформацію щодо послуги можна прочитати в Авіаційних правилах України, які є у вільному доступі на сайті Державіаслужби.