Ідентифікатор послуги в реєстрі державних послуг
02354
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Реєстрація повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
Інформація про послугу
Для реєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник повинен подати до Державіаслужби заявку на реєстрацію повітряного судна та комплект документів, встановлений Авіаційними правилами.
Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати

Державна авіаційна служба України

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  1. Заявка на реєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
  2. Акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (для судна, яке береться в оренду)
  3. Документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (для судна, яке береться в оренду)
  4. Кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками
  5. Оригінал документа про виключення повітряного судна з попереднього місця реєстрації / документ, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна)
  6. Оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів
  7. Фотозображення встановленої на повітряне судно розпізнавальної таблички / фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички (для повітряного судна аматорської конструкції або експериментального повітряного судна)

Умови і випадки надання

Повітряне судно реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за умови, якщо воно:

є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента;

отримується експлуатантом України в оренду чи у лізинг у нерезидента.

Для реєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України  заявник подає до Державної авіаційної служби України  заявку на реєстрацію повітряного судна  на офіційному бланку заявника (за наявності) разом з комплектом документів, визначених у додатку 8 до Авіаційних правил. 

Заявка на реєстрацію повітряного судна без наявності комплекту документів до розгляду не приймається.

Заявка на реєстрацію повітряного судна розглядається  Державіаслужбою протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації.

Реєстраційне посвідчення повітряного судна  видається на підставі позитивного результату розгляду заявки на реєстрацію повітряного судна та документів, поданих до Державіаслужби, інспектування повітряного судна та після сплати державних зборів.

Комплект документів.

1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

1) оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах Національної поліції, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, органі охорони державного кордону України, відповідного контролюючого органу тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків) (подаються у роздрукованому вигляді);

3) фотозображення встановленої на повітряне судно розпізнавальної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді); для повітряного судна аматорської конструкції - фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді); для експериментального повітряного судна - фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична або фізична особа України у нерезидента з метою експлуатації:

1) оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах Національної поліції, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, органі охорони державного кордону України, відповідного контролюючого органу тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків) (подаються у роздрукованому вигляді);

5) фотозображення розпізнавальної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Результат та способи отримання результату

  1. Відмова у реєстрації повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України.
  2. Реєстраційне посвідчення повітряного судна

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір

Визначається за розрахунками, наведеними в додатку до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого Постановою КМУ від 28 вересня 1993 р. № 819.

 

Строк надання

10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги

  1. Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Державна авіаційна служба України

Окружний адміністративний суд

Часті питання та відповіді

Де можна дізнатись більше інформації про послугу?

Вичерпну інформацію щодо послуги можна прочитати в Авіаційних правилах України, які є у вільному доступі на сайті Державіаслужби.