Виключення повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Ідентифікатор послуги в реєстрі державних послуг
02352
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Виключення повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
Інформація про послугу
Для виключення повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України заявник повинен подати до Державіаслужби заявку на виключення повітряного судна та комплект документів, встановлений Авіаційними правилами.
Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати

Державна авіаційна служба України

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

 1. Заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України
 2. Письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано
 3. Документи, які підтверджують демонтаж розпізнавальної таблички та інформаційної таблички (за наявності)
 4. Оригінал сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків
 5. Оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна
 6. Кольорові фотозображення повітряного судна (вигляд зліва і справа), які підтверджують усунення державних та реєстраційних знаків із зовнішніх поверхонь повітряного судна
 7. Оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів
 8. Оригінал документа, яким власник - нерезидент повітряного судна уповноважує юридичну особу України або фізичну особу - резидента подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (для нерезидентів)
 9. Документ про розірвання договору оренди (лізингу) повітряного судна (для суден, які знаходяться в оренді)
 10. Акт приймання-передавання від орендаря (суборендаря) до власника (орендодавця) повітряного судна (для суден, які знаходяться в оренді)

Умови і випадки надання

Заявник подає до Державної авіаційної служби України заявку на виключення повітряного судна згідно з додатком 12 Авіаційних правил разом з комплектом документів.  Заявка на виключення повітряного судна без комплекту документів до розгляду не приймається.

Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних осіб України або фізичних осіб - резидентів, заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України підписують усі власники.

Заявка на виключення повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації.

Якщо відомості, внесені до заявки на виключення, не відповідають вимогам  Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У такому разі строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.

Перед виключенням повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь має бути усунено державні та реєстраційні знаки України, демонтовано розпізнавальну табличку з державним та реєстраційним знаками України та інформаційну табличку (за наявності), про що заявник письмово повідомляє уповноважений орган з питань цивільної авіації.

Свідоцтво про виключення повітряного судна видається на підставі позитивного результату розгляду заявки, документів, поданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспектування повітряного судна та після сплати державних зборів.

У разі якщо власник повітряного судна є нерезидентом подаються:

1) письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано (подається у вигляді оригіналу або може подаватися електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) оригінали таких документів: сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, реєстраційне посвідчення повітряного судна;

3) оригінал документа, яким власник - нерезидент повітряного судна уповноважує юридичну особу України або фізичну особу - резидента подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) документ про розірвання договору оренди (лізингу) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

5) акт приймання-передавання від орендаря (суборендаря) до власника (орендодавця) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Результат та способи отримання результату

 1. Відмова у виключенні повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.
 2. Отримання Свідоцтва про виключення повітряного судна.

 

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання

Адміністративний збір

Визначається за розрахунками, наведеними в додатку до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого Постановою КМУ від 28 вересня 1993 р. № 819.

Строк надання

10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги

 1. Не відповідність вимогам правил

Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача

Органи, до яких оскаржується

Державна авіаційна служба України

Окружний адміністративний суд

Часті питання та відповіді

У яких випадках здійснюється виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України?

Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у разі: 1) припинення експлуатації типу повітряного судна; 2) подання власником повітряного судна або уповноваженою ним особою заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України; 3) повітряне судно не мало льотної придатності протягом двадцяти чотирьох місяців та уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти чотирьох місяців не мав доступу до такого повітряного судна для здійснення контролю за льотною придатністю та експлуатацією такого повітряного судна; 4) припинення договору оренди чи лізингу такого повітряного судна

Де можна дізнатись більше інформації про послугу?

Вичерпну інформацію щодо послуги можна прочитати в Авіаційних правилах України, які є у вільному доступі на сайті Державіаслужби.